Volanie po zmene

Chceme, aby ste sa postavili za Výzvu 2025 a vyžadovali zlepšenie. Vyžadovali zlepšenie od zariadení, ktoré používate na záhrade u Vás doma. Vyžadovali zlepšenie od záhradníckych služieb, ktoré sa starajú o okolie vašich kancelárií, škôl, univerzít, a rekreačných centier. Vyžadovali zlepšenie od vášho mestského zastupiteľstva pri výbere nástrojov pre komunálne služby, ktoré sa starajú o miestne trávniky, parky, a ihriská.

Prečo by ste mali Vy, Vaše deti, Vaša rodina, priatelia, kolegovia, a ľudia vo Vašej komunite zbytočne dýchať vzduch zamorený emisiami, alebo si zapchávať uši pred hlukom benzínovej záhradnej techniky, keď sú k dispozícii akumulátorové alternatívy?

Naša vízia pre Výzvu 2025 je do piatich rokov preorientovať používateľov záhradnej techniky od používania benzínových zariadení k akumulátorovým, kde sa batérie stanú hlavným pohonom pre záhradnú techniku a dosiahne sa značné zníženie produkcie emisií a hluku pri zvýšení bezpečnosti a užívateľského komfortu.

Zmenu plánujeme dosiahnuť aj tým, že podporíme používateľov záhradnej techniky pri prechode od benzínových zariadení ku udržateľnejším alternatívam, ako napríklad zariadenia od spoločnosti EGO Power+.

Existuje nepochopiteľná irónia vo fakte, že väčšina zariadení, ktoré majú slúžiť na skrášlenie našich záhrad, v skutočnosti prispievajú ku zničeniu nášho životného prostredia. Znečistenie vzduchu, hluk, a udržateľnosť sú jednoznačne kľúčové témy v dnešnej spoločnosti.

Ľudia sa zobúdzajú a konečne si uvedomujú nebezpečenstvá spojené s benzínovými vozidlami. Avšak keď príde rad na záhradnú techniku, motivácia pre zmenu nie je zďaleka tak rozšírená.

Chceme zvýšiť povedomie ľudí k rizikám a problémom s ňou spojenou.

Podporením Výzvy 2025 sa nielen pokúsite urobiť tieto zmeny vo Vašej vlastnej záhrade výmenou Vašich kosačiek, plotostrihov, a vyžínačov, ale taktiež presadzovaním týchto zmien vo vašej lokálnej komunite.

Dajte nám svoj hlas zdieľaním, publikovaním na sociálnych sieťach, a použitím hashtagu #zelenavolba a #vyzva2025.