Znečistenie ovzdušia sa udržalo na nízkej úrovni napriek zmierneniu obmedzenia pohybu

Pozorovanie z Veľkej Británie ukazuje, že je možné udržať úroveň znečistenia ovzdušia na nízkej úrovni napriek postupnému zmierňovaniu obmedzení pohybu. Dáta publikované v magazíne The Guardian ukazujú, že úroveň oxidu dusičitého vo vyše 100 mestských lokalitách sa pohybujú na úrovniach o 30% nižších, ako je zvyčajné v druhej polovici júna.

Dôvodom týchto nízkych hodnôt znečistenia je podľa vedcov fakt, že hustota premávky sa stále nevrátila na pôvodnú úroveň a dochádza k podstatne menej zápcham, čo pomáha vymeniť kontaminovaný vzduch za čistý.

Oxid dusičitý je vylučovaný do ovdzušia najmä ako súčasť výfukových plynov dieselových vozidiel a je zodpovedný za približne 23 500 úmrtí ročne vo Veľkej Británii. Ale od začiatku lockdownu spadli hodnoty NO2 o 56% na úroveň naposledy zaznamenanú v roku 1955.

Je zrejmé, že táto zmena môže byť v blízkej budúcnosti negovaná návratom k predchádzajúcim levelom premávky a zápch, preto je dôležité naďalej povzbudzovať jednotlivcov v používaní dopravných prostriedkov len vtedy, keď je to naozaj nevyhnutné pre udržanie nižšej premávky a čistejšieho vzduchu.

The Guardian taktiež poznamenal, že premávka zredukovaná len o 10-20% a menej časté zápchy môžu mať oveľa vyšší vplyv na emisie, ako sa pôvodne očakávalo.   

Pre prečítanie celého článku môžete kliknúť sem.

EGO Power+ je naším poslaním viesť ľudí k zelenším rozhodnutiam a výberu batérie namiesto benzínu. Zatiaľ čo sa záhrade venuje oveľa viac ľudí, než pred lockdownom, je čoraz dôležitejšie ukázať, že existuje rentabilná akumulátorová alternatíva benzínovej záhradnej techniky, ktorej použitie vedie k zníženiu znečistenia vo vzduchu a lepšiemu prostrediu pre nás všetkých.