Ak školy urobia zmeny vo svojom interiéri a exteriéri, úrovne znečistenia vzduchu by mohli klesnúť

 Podľa článku na Air Quality News, pokiaľ by školy urobili konkrétne zmeny vo svojom areáli a bezprostrednom okolí, mohlo by dôjsť ku značnej redukcii úrovne znečistenia vo vzduchu.

Pred niekoľkými týždňami vysoká škola vo Veľkej Británii Univerzity of Surrey vydala novú príručku s pokynmi, ktoré školy môžu nasledovať pre zlepšenie kvality vzduchu vo vnútri školských budov a v školských areáloch.

Mnoho detí je vystavených vysokým levelom znečistenia počas vyučovania, čo má za následok zvýšenú frekvenciu krátkodobých aj dlhodobých ochorení dýchacích ciest ako astma, zápal priedušiek, či pľúcne ochorenia.  

Podľa najnovšieho zoznamu odporúčaní je možné znížiť úroveň emisií a pevných častíc vo vzduchu napríklad zasadením zelených bariér ako živý plot pre oddelenie školského areálu od okolitých ciest a parkovísk.

K tomuto opatreniu je ďalej odporučené vytvoriť zóny s nízkymi emisiami a povzbudením rodičov, aby vypli motor svojho vozidla počas čakania na svoje dieťa pri škole.

Pri vážnych následkoch znečistenia, ako problémy so správaním a koncentráciou, je nevyhnutné, aby bol v školských priestoroch zabezpečený čistý vzduch bez znečistenia.

V spoločnosti EGO Power+ chceme k tomu dopomôcť tým, že ponúkame širokú paletu akumulátorovej záhradnej techniky pre údržbu školských areálov bez hluku a benzínových výfukových plynov pre zvýšenie kvality života detí aj dospelých. Nás sortiment si môžete pozrieť tu.