Urýchlenie zmien je nevyhnutné pre naplnenie Vízie udržateľnosti Európskej Únie

Podľa vyhlásenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA), bez naliehavých opatrení v priebehu najbližších 10 rokov nedosiahne Európa svoje ciele do roku 2030 zamerané na riešenie alarmujúcej miery straty biodiverzity, rastúcich vplyvov zmeny klímy a nadmernej spotreby prírodných zdrojov. V najnovšej správe EEA o stave životného prostredia sa uvádza, že Európa čelí environmentálnym výzvam bezprecedentného rozsahu a naliehavosti.

Správa Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2020 (SOER 2020) prichádza v zlomovom období. Táto správa je najkomplexnejším environmentálnym hodnotením, aké kedy Európa vykonala a ukazuje, že čelíme naliehavým výzvam v oblasti udržateľného rozvoja, ktoré si vyžadujú okamžité systémové riešenia.

Životné prostredie Európy sa nachádza v bode zlomu. Na zintenzívnenie opatrení na ochranu prírody, zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy a radikálne zníženie našej spotreby prírodných zdrojov máme v budúcom desaťročí len obmedzené príležitosti.

Z nášho hodnotenia vyplýva, že postupné zmeny vedú k pokroku v niektorých oblastiach, ani zďaleka však nie sú dostatočné na splnenie našich dlhodobých cieľov. Už máme poznatky, technológie a nástroje, ktoré potrebujeme na to, aby sa kľúčové výrobné a spotrebné systémy zahŕňajúce napríklad potraviny, mobilitu a energetiku stali udržateľnými. Náš budúci blahobyt a prosperita závisia od tohto, ako aj od našej schopnosti využiť rozsiahle opatrenia na zmenu a vytvorenie lepšej budúcnosti“

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ agentúry EEA

Je to jednoznačné posolstvo pre politikov v Európe a na celom svete. Potrebujeme zmenu.

Naším cieľom v EGO Power+ je presvedčiť užívateľov na trhu záhradnej techniky počnúc od komunálnych služieb po hobby záhradkárov, aby urobili pozitívnu zmenu smerom k zelenším rozhodnutiam a pomohli tak chrániť našu prírodu a planétu. Aj preto vyrábame akumulátorovú záhradnú techniku plnú najnovších technológií ako alternatívu k benzínu.