Vystavenie prízemnému ozónu ako výsledok znečistenia ovzdušia je spojené s obezitou a cukrovkou

Jeden z mnohých vedľajších účinkov, ktoré môže mať znečistenie ovzdušia na zraniteľnejších jednotlivcov, je oslabené zdravie čriev. To následne môže viesť k obezite, cukrovke, a ďalším chronickým ochoreniam podľa expertov z think-tanku Environment International.

Nedávno vydaná štúdia od Science Direct, publikovaná vedcami z University of Colorado Boulder našla u mladých dospelých, ktorí boli vystavení zvýšenej hladine prízemného ozónu, oveľa nižšiu variáciu mikroflóry v črevách, čo vedie k vyššiemu riziku obezity a cukrovky.

Pre zistenie toho, čo sa deje v ľudskom čreve, boli 101 mladým dospelým ľuďom z južnej Kalifornie odobrané vzorky stolice.

Pre zabezpečenie nezávislého experimentu vedci monitorovali vzduch v blízkom okolí domova každého účastníka, čím zistili jeho expozíciu ozónu a oxidom dusíka.

Vo výsledku mal ozón preukázateľne najväčší dopad na črevá každého jedinca, pričom spôsobil až 11% variáciu bez ohľadu na pohlavie, etnicitu, a diétu účastníkov štúdie.

128 rodov črevných baktérií bolo identifikovaných počas výskumu ako baktérie citlivé na vystavenie ozónu s výsledným negatívnym dopadom na svalovú energiu vstrebanú z cukru.

Okrem vplyvu ozónu na správne fungovanie čriev je ozón taktiež inhibítorom určitých rodov baktérii, čo vedie k dodatočným zdravotným komplikáciám, napísala Tanya Alderete, autorka štúdie.

Znečistenie ovzdušia a emisie oxidu uhličitého nie sú len prispievajúcimi faktormi k rakovine pľúc a srdcovým ochoreniam, ale tiež chorobám ako obezita a diabetes.

Pre ochranu zdravia populácie je nevyhnutné urgentne znížiť produkovanie CO2 emisií zo všetkých dopravných prostriedkov a benzínovej záhradnej techniky.

Našťastie spoločnosť EGO Power+ už urobila značný pokrok v Európe presadením akumulátorových nástrojov v záhradách mnohých domácností, čím prináša koniec nebezpečenstvám benzínu.