Meranie kvality ovzdušia vo Vašej lokalite

Zaujíma Vás, aká je kvalita vzduchu vo Vašom meste?

Slovenský hydrometeorologický ústav ponúka praktický ukazovateľ kvality vzduchu s aktuálnymi hodnotami reálneho znečistenia podľa miesta, kde sa nachádzate.

Tento projekt Ministerstva životného prostredia ukazuje index kvality ovzdušia a taktiež jednotlivé hodnoty pre najdôležitejšie znečisťujúce emisie a pevné častice vo vzduchu: PM10, PM2.5, O3, SO2, CO, NO2, NOx, Benzén, a Hg.

V tomto projekte sú už dnes zahrnuté mnohé mestá na Slovensku, no stále nie všetky. Pokiaľ na tomto zozname nenájdete Vaše mesto a radi by ste ho tam videli, napíšte svojmu poslancovi vo Vašom mestskom zastupiteľstve s prosbou o zverejnenie dát o kvalite ovzdušia vo Vašom meste. Verejne prístupné monitorovanie kvality vzduchu je jedinou cestou k dlhodobému zlepšeniu kvality vzduchu, ktorý dýchame.