Neziskové organizácie Guy’s a St Thomas’ plánujú vyzbierať £40 miliónov s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia v Londýne

Zatiaľ čo znečistenie ovzdušia naprieč Londýnom naberá nové výšky, urgentná potreba bojovať proti nemu sa stáva najvyššou prioritou neziskových organizácií ako Guy’s a St Thomas’.

V marci 2020 bol podľa reportáže na AirQualityNews.com spustený program zameraný na hrozbu znečistenia ovzdušia a jeho vplyv na všetky generácie vrátane tínedžerov a ľudí v dôchodkovom veku, rovnako ako tých, ktorí trpia chronickými ochoreniami.

S cieľom dostať pod kontrolu toxické levely znečistenia vzduchu naprieč Londýnom sa neziskové organizácie Guy’s a St Thomas’ rozhodli investovať £40 miliónov počas 10-ročného obdobia do ich zredukovania.

V partnerstve s univerzitou King’s College London a spoločnosťami Global Action Plan a CrispinCo budú tieto neziskovky zbierať data, najmä v štvrtiach Lambeth a Southwalk, ktoré patria medzi najviac znečistené časti Londýna, a následne budú prinášať riešenia do tejto neľahkej situácie.

Podľa spravodajského portálu Air Quality News, päť z desiatich nemocníc vo štvrtiach Lambeth a Southwalk sa nachádza v oblasti s hladinou pevných častíc PM2.5 vo vzduchu, ktorá o 50% presahuje úrovne odporúčané Svetovou Zdravotníckou Organizáciou.

Jacob West, generálny riaditeľ projektu Healthcare Innovation pre nadáciu British Heart Foundation poznamenal, že na rozdiel od dymu z komínov, smog a výfukové plyny z áut často krát nevidno a ľudia si tak neuvedomujú ich prítomnosť a to, v akom nebezpečnom prostredí pre svoje zdravie sa nachádzajú.

Aj keď zraniteľní obyvatelia a pracujúci profesionáli si už sú vedomi rizík vyplývajúcich z nízkej kvality vzduchu v Londýne, dopad, ktorý má znečistenie na zdravie a budúcnosť všetkých obyvateľov nie je dostatočne zdôraznený.

Sme však radi, že EGO Power+ je v prvej línii prinášania zmeny aj tým, že ponúka akumulátorové alternatívy benzínovej záhradnej techniky, aby tak krok za krokom porazilo nebezpečenstvá spojené s benzínom.