Znečistenie ovzdušia a jeho dopad na mentálne zdravie

Znečistenie ovzdušia vplýva negatívne nielen na fyzické zdravie. Jeho dopad na psychické zdravie je rovnako znepokojujúci.

Podľa štúdie v magazíne Independent Nurse ľudia, ktorí trávia veľké množstvo času vo vysoko znečistených oblastiach, majú vyššiu pravdepodobnosť rozvinutia duševných porúch. Vysoké levely pevných častíc PM2.5 a emisií dusíka NO2 vo vzduchu u mladistvých vo veku 12 rokov vedú k nárastu pravdepodobnosti výskytu depresie do veku 18 rokov až o 63%.

Ďalšia štúdia publikovaná v magazíne Psychiatry Research viedla k podobným záverom a našla oveľa vyššiu pravdepodobnosť výskytu depresie u detí, ktoré do veku 18 rokov vyrástli v znečistených oblastiach.

Taktiež štúdie z USA a Dánska ukazujú spojenie medzi znečistením ovzdušia a psychickými poruchami, ako bipolárna porucha, schizofrénia, a poruchy osobnosti.

Znečistenie životného prostredia a kvalita vzduchu majú ďalekosiahle účinky. My v EGO Power+ chceme pomôcť znížiť emisie ponúknutím alternatívy k benzínovej záhradnej technike a zvýšením povedomia o dopade jej používania na naše zdravie.

Výzva 2025 je volanie EGA po zmene pre čistejšiu, tichšiu, a bezpečnú budúcnosť pre záhradkárov.