Zlepšenie kvality ovzdušia znamená zredukovať použitie benzínu, nie len nafty

Mnoho aktuálnych smerníc pre zníženie znečisteniu ovzdušia sa sústredí na zredukovanie emisií z naftových motorov kvôli produkcii oxidov dusíka, ktoré majú negatívny dopad na ľudské zdravie.

Avšak nedávny článok na Air Quality News nám pripomína, že benzínové emisie sú rovnako škodlivé z dlhodobého hľadiska, ako naftové. Tento článok rozoberá spojenie medzi klimatickou zmenou a kvalitou ovzdušia a jej dopadom na ľudské zdravie.

Dominic Hogg,  predseda environmentálnej konzultačnej spoločnosti Eunomia ukazuje, že smernice, ktoré sa sústredia na zníženie oxidov dusíka (NOX) vo výfukových plynoch naftových vozidiel často zabúdajú na dopad benzínových motorov.

Podľa Dominica Hogga „je jasné, že potrebujeme postupne vyradiť rovnako benzínové, ako naftové vozidlá.“

„V debate o čistejšom vzduchu sa veľa rozpráva o úplnom zákaze naftových vozidiel v centrách veľkých miest, ale v konečnom dôsledku bude potrebné zabezpečiť vyradenie nie len vznetových, ale aj spaľovacích motorov či už ich zákazom, alebo predstavením stimulov, ktoré pomôžu tomu, aby ich ľudia prestali používať.“

Pridáva, že zredukovaním CO2 emisií produkovaných benzínovými motormi „masívne zlepšíme kvalitu ovzdušia, a bez problémov naplníme právne predpisy pre kvalitu vzduchu v mestách.“

Viac si o tejto téme môžete prečítať v magazíne Air Quality News.

Produkcia CO2 emisií nie je limitovaná len na dopravné prostriedky. Benzínové záhradné stroje často znečisťujú ovzdušie viac, ako moderné autá. Našťastie sú dnes k dispozícii alternatívy od značiek ako EGO Power+, ktoré sa sústredia na vývoj výlučne akumulátorových zariadení, takže môžete ešte dnes priniesť zmenu výmenou benzínových zariadení vo Vašej záhrade za akumulátorové.