Dáta o kvalite ovzdušia v európskych školách ukazujú vysoké znečistenie

Školy sú v prvej línii v boji pre zlepšenie kvality ovzdušia, keďže deti sú neúmerne zasiahnuté škodlivými emisiami.

Preto sme privítali správu o tom, že zastupiteľstvo mesta Islington sa stalo prvým mestským zastupiteľstvom vo Veľkej Británii, ktoré zverejňuje dáta o kvalite vzduchu vo všetkých základných školách.

Najnovšie údaje z roku 2018 ukazujú, že v troch školách úroveň oxidu dusičného (NO2) vo vzduchu presahovala povolený limit 40µg/m3, ktorý je ustanovený v právnych predpisoch EU o kvalite ovzdušia.

Zároveň v žiadnej škole nebola nameraná úroveň pod 25µg/m3.

Taktiež bol zaznamenaný zvýšený výskyt zápalu priedušiek u detí s astmou v súvislosti s dlhodobým vystavením vysokým levelom NO2.

Monitorovanie kvality vzduchu mestským zastupiteľstvom v meste Islington je súčasťou jeho závazku k iniciatíve School Streets, ktorej cieľom je zredukovať premávku v blízkosti škôl, najmä počas hodín začiatku a konca školského vyučovania, pre zlepšenie kvality vzduchu a zvýšenie bezpečnosti.

My s nadšením podporujeme takého programy a budeme naďalej pracovať na osvete mestských zastupiteľstiev a pomáhať im pri hľadaní možnosti pre zlepšenie kvality vzduchu taktiež použitím záhradnej techniky, ktorá neprodukuje emisie pri starostlivosti a údržbe školských areálov.